بررسی گزارش کمیسیون اصل نود از واردات خودرو دستور کار امروز مجلس

مجلس

گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درمورد واردات خودرو های لوکس در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با حضور 197 نماینده مجلس به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش آغاز شد.

سیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایجه اصلاح قانون مالیات های مستقیم اولین دستور کار جلسه علنی امروز است.

علاوه بر این، بررسی گزارش کمیسیون اصل نود درمورد وضعیت خوردوهای وارداتی نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح اسفساریه قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44قانون اساسی درمورد طرح اصلاح موادری از قانون بخش تعاون را در دستور کار دارند.

به گزارش مهر، نمایندگان چندی پیش مصوب کردند که جلسه علنی با حضور 200 نماینده مجلس شورای اسلامی رسمیت پیدا کند اما بدون توجه به این مصوبه خود جلسات مجلس را همچنان با نصاب قبل یعنی پاین تر از این تعداد و با 194 نفر حاضر آغاز می کنند.