60 درصد شهروندان یونانی قادر به پرداخت مالیات های خود نخواهند بود

براساس آخرین نظر سنجی,یونان

آتن- ایرنا- براساس آخرین نطرسنجی به عمل آمده در یونان ، 60 درصد از شهروندان این کشور قادر به پرداخت مالیات های خود نخواهند بود.

به گزارش ایرنا از آتن، براساس نظرسنجی که توسط موسسه نظرسنجیˈ الکو ˈبرای انجمن صنایع و تجارت آتن به عمل آمده، 60 درصد ازشهروندان این کشور اعلام کردند با توجه به افزایش بی سابقه مالیات ها و افزایش تعداد و تنوع مالیات ها که دولت در این اواخر به تصویب رساند و با توجه به حقوق خود، قادر به پرداخت مالیات های شان در سال جاری میلادی نخواهند بود.

براساس همین نظرسنجی 78 درصد ازشهروندان یونانی بر این باورهستند که وضع اقتصادی کشورشان بزودی بهبود نخواهد یافت و فقط 18 درصد بر این باور هستند که کشورشان بزودی بر مشکلات و بحران مالی فائق خواهد آمد.

درهمین حال 61 درصد ازشهروندان براین باورهستند که به رغم قول های مکرر دولتمردان مبنی برکاهش قیمت بعضی از اجناس و عملی نشدن آن طی یکی و دو سال اخیر، نه تنها امیدی به کاهش قیمت ها ندارند، بلکه معتقدند که قیمت اجناس نیز افزایش خواهد یافت.

شهروندان یونانی همچنین بر این باورهستند که فقر، بیکاری، بی خانمانی و خشونت دراین کشور بر اثر ادامه سیاست ریاضت اقتصادی که توسط بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی موسوم به تروئیکا یعنی وام دهندگان خارجی به یونان تحمیل شده است، درسال های آتی نیز افزایش خواهد یافت.

اروپام**2170**1552
کد N168723