ده ها جنگنده آمریکا در اروپای شرقی مستقر می شوند

آمریکا اروپا

آمریکا با هدف ایجاد تنش در شبه جزیره کریمه ده ها جنگنده خود را در لتونی و لهستان مستقر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، در پی افزایش تنش در شبه جزیره کریمه در شرق اوکراین آمریکا به درخواست دولت لتونی روز گذشته 6 فروند جنگنده اف 16 به شمار جنگنده های خود در این کشور اضافه کرد.

با استقرار این 6 فروند جنگنده درلتونی با هدف افزایش قدرت دفاعی این کشور کوچک در برابر روسیه صورت گرفته است شمار جنگنده های آمریکایی در این کشور به 10 فروند رسید.

بنا بر این گزارش قرار است در روزهای آینده تعداد 12 فروند جنگنده آمریکایی در لهستان هم مستقر شوند.

رئیس جمهور لتونی روز گذشته در بروکسل در جمع رهبران اتحادیه اروپا گفته بود: امروز روسیه بسیار خطرناک است. بعد از اوکراین نوبت مولداوی و بعد ازمولداوی نوبت دیگر کشورها است.

رئیس جمهور لتونی مدعی شد رهبران روسیه قصد دارند در مرزهای خود باز نگری کنند.