پیش نویس طرح نظارت مجلس بر شنود تدوین شد

مجلس شورای اسلامی,مجلس نهم,قانونگذاری

همشهری آنلاین: عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تدوین پیش نویس طرحی مبنی بر نظارت مجلس بر شنود و تجهیزات استراق سمع ، گفت: نمایندگان هم باید حق نظارت بر شنود و تجهیزات استراق سمع را داشته باشند.

ایران > قانونگذاری- همشهری آنلاین:
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تدوین پیش نویس طرحی مبنی بر نظارت مجلس بر شنود و تجهیزات استراق سمع ، گفت: نمایندگان هم باید حق نظارت بر شنود و تجهیزات استراق سمع را داشته باشند.

سید سعید حیدری طیب در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، گفت: نمایندگان هم حق دارند در کنار قوه قضاییه بر شنود و تجهیزات استراق سمع نهادهای امنیتی نظارت کنند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شنود از سوی علمای دینی مگر در موارد ضد امنیتی حرام شناخته شده، افزود: در حال تهیه طرحی در مجلس هستیم که در صورت تصویب، حق نظارت بر شنود توسط نهادهای امنیتی به مجلس هم داده می شود.

طراح طرح نظارت مجلس بر شنود دستگاه‌های امنیتی، گفت: این طرح پس از بررسی کمیسیون های تخصصی به صحن علنی مجلس ارائه می شود.