ریاست جمهوری مصر قانون انتخابات ریاست جمهوری را صادر کرد

آفریقا و خاورمیانه

ریاست جمهوری مصر امروز قانون انتخابات ریاست جمهوری این کشور را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع،" عدلی منصور" رئیس جمهوری مصر قانون انتخابات ریاست جمهوری این کشور را صادر کرد.

چند روز پیش کابینه مصر قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرده بود و قرار بود برای تصویب نهایی به ریاست جمهوری تحویل داده شود.

این قانون درباره روند برگزاری انتخابات در داخل و خارج مصر است. این در حالی است که "عبدالفتاح السیسی" وزیر دفاع مصر قرار است تا چند روز آینده موضع نهایی خود را در قبال نامزدی اش در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کند.