به منظور ارزیابی توان دفاعی ندسا صورت گرفت؛

برگزاری نشست‌های ویژه سرلشکر صفوی با فرماندهان نیروی دریایی سپاه

سیاست داخلی

بررسی اوضاع منطقه‌ای و جهانی، برنامه‌های نظارت و ارزیابی آمادگی و ارتقای توانمندی‌های دفاعی نیروی دریایی سپاه از جمله موضوعات و محورهای این نشست‌ها بود.

مشاور و دستیار ارشد فرمانده معظم کل قوا در صدر هیأتی با فرماندهان و مدیران ارشد نیروی دریایی سپاه در بندرعباس دیدار و پیرامون حوزه‌های دفاعی و امنیتی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز با آنان به گفت‌وگو نشست.

به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی مشاور و دستیار ارشد فرمانده معظم کل قوا در صدر هیئتی با فرماندهان و مدیران ارشد نیروی دریایی سپاه در بندرعباس دیدار و پیرامون حوزه‌های دفاعی و امنیتی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز با آنان به گفتگو نشست.

بررسی اوضاع منطقه‌ای و جهانی، برنامه‌های نظارت و ارزیابی آمادگی و ارتقای توانمندی‌های دفاعی نیروی دریایی سپاه از جمله موضوعات و محورهای این نشست‌ها بود.

دیدار چهره به چهره با فرماندهان و رزمندگان جزایر نازعات و سخنرانی در جمع آنان از دیگر برنامه های سرلشکر صفوی و هیئت همراه بود.

کد N167777