جنجال تازه سارکوزی

فرانسه

تهران-ایرنا-انتشار خبر صدور مجوز شنود مکالمات تلفنیˈنیکلا سارکوزیˈ رییس جمهوری سابق فرانسه ازسوی قضات دادگاهی دراین کشور بار دیگر جنجال آفرین شد.

روزنامه فرانسوی ˈلو موندˈ از جنجال تازه ای خبر داد که بر مبنای آن قضات دادگاه مکالمات تلفنی سارکوزی، ˈبریس اورتوفوˈ و ˈکلود گئانˈ دو تن از وزرای کابینه او را شنود کرده اند. این ماجرا به یکی از موضوعات اصلی رسانه های فرانسوی تبدیل شده است.

برپایه این گزارش، قضات دادگاه درچارچوب تحقیقات دیگری درباره روابط رییس جمهوری قبلی فرانسه با شماری از مقام های قضایی و پلیس فرانسه، مکالمات تلفنی سارکوزی را حتی با وکیلش شنود کرده اند.

قضات که درباره اتهامات مرتبط با تامین غیرقانونی هزینه انتخابات ریاست جمهوری توسط ˈمعمر قذافیˈ رهبر وقت لیبی، تحقیق می کردند با پیگیری بیشتر، در می یابند که سارکوزی خط تلفنی دیگری با اسم مستعار در اختیار دارد. این خط نیز شناسایی و شنود می شود.

سارکوزی که در اعتراض به ضبط برنامه کاریش به دادگاه شکایت برده بایدعلاوه بر اتهاماتی که پیشتر درموردش مطرح شده بود، به این سوال پاسخ گویدکه چرا به تلفن شخصی خود بی اعتماد بوده و چرا خط تلفن دیگری با اسم مستعار گرفته است؟

به گفته خبرنگار لوموند، شنود مکالمات سارکوزی سوء ظنی را متوجه ˈژیلبر آزیبرˈ یکی از قضات بلندپایه دیوان استیناف کرده است؛ شنودها نشان می دهد که او سارکوزی را درباره آنچه در این دیوان روی می داده، آگاه می کرده است.

جنجال های شنود تلفنی مربوط به سارکوزی در حالی مطرح شده که برخی ناظران از احتمال بازگشت دوباره او به سیاست و شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه سخن می گویند.

در روزهایی که در عرصۀ سیاست داخلی فرانسه دولت سوسیالیست چپ به ناکارآمدی متهم است، جناح راست نیز با جنجال های تازه و قدیمی خود همچنان دست به گریبان است.

اروپام/9053**1856
کد N167754