کمیسیون انرژی بررسی کرد؛

آسیب شناسی روش اجرای هدفمندی یارانه ها در صنعت برق

مجلس

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون گفت: آسیب شناسی روش اجرای هدفمندی یارانه ها در صنعت برق و مشکلات ایجاد شده در جلسه امروز مطرح شد.

حسین امیری عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه روز شنبه کمیسیون انرژی درباره اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: مقرر شد در چند بخش، جلسات مربوط به هدفمندی یارانه ها را پیش ببریم و ابتدا گزارشی از وضع موجود با توجه به مشکلات دو سه سال گذشته در اجرای هدفمندی داشتیم.

وی افزود: با آسیب شناسی نحوه اجرای هدفمندی در دو سه سال گذشته، برای رقابت پذیر کردن تولید، بهینه سازی و کنترل مصرف و مبارزه با قاچاق سوخت پیشنهادهای عملی مطرح شد.

امیری گفت: در جلسه امروز میزان هزینه تمام شده برق با توجه به آسیب شناسی روش اجرای هدفمندی یارانه ها در دو سال گذشته بر روی صنعت برق و اینکه چه مشکلاتی ایجاد کرده است بررسی شد.

به گفته این عضو کمیسیون انرژی آسیب شناسی آب، نفت و گاز در دور بعدی جلسات کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش مهر، بررسی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون انرژی مجلس با حضور کارشناسان وزارتخانه های نفت، نیرو، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت رهبردی رئیس جمهور و سازمان هدفمندی یارانه ها در کمیسیون انرژی برگزار شد.