تصرف پایگاه نظامی سواستوپول در کریمه

یورونیوز نوشت:

مردان مسلحی که گمان می رود نیروهای روسیه باشند پایگاه نظامی اوکراین در شهر سواستوپول واقع در منطقه خودمختار کریمه را به تصرف خود درآوردند.

به گزارش خبرگزاری رویترز طرفین درگیر این یورش در حال مذاکره هستند و تاکنون به روی هم آتش نگشودند. پیش از تصرف این پایگاه نظامی، برخی از منابع از اعزام حدود 100 نیروی اوکراینی به این پایگاه خبر داده بودند.

26149

کد N167611