هند مزایای دیپلمات های آمریکایی را بازنمی گرداند

هند,آمریکا

دهلی نو - ایرنا - هند حدود سه ماه پس از اختلاف با آمریکا بر سر دستگیری یک دیپلماتش در نیویورک، روز شنبه باردیگر تاکید کرد هیچ مزایای اضافی به دیپلمات های آمریکایی نمی دهد.

به گزارش ایرنا، دستگیری ˈدویانی خبراگادˈ دیپلمات هندی در نیویورک به اتهام اظهارات نادرست در مورد فرم روادید برای پرستار کودک خود، آغازگر یک سلسله تنش ها میان دولت های هند و آمریکا شد.

هند در تلافی این اقدام، برخی مزایای دیپلمات های آمریکایی از جمله ورود بدون مجوز آنان به داخل فرودگاه های بین المللی را لغو کرد.

منابع رسمی هند امروز اعلام کردند که دولت این کشور همچنان اصرار دارد اعطای مصونیت و مزایای خاص به دیپلمات های آمریکایی فقط در صورت اقدام متقابل و برخورداری دیپلمات های هندی از آن انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری پی تی آی، دستگیری دیپلمات هندی موجب شده تا دهلی نو درک بهتری از شرایط مزایای دیپلماتیک پیدا کند و اینکه این مزایا از جمله معافیت مالیاتی، واردات و مصونیت باید در داد و ستد متقابل اعطا شود.

منابع هندی افزودند: از آنجا که دیپلمات های هندی از امکان ورود آزادانه به فرودگاه های آمریکا برخودار نیستند، این امکان به دیپلمات های آمریکایی بازگردانده نمی شود.

خانم خبراگاد دیپلمات هندی در تاریخ 12 دسامبر 2013در نیویورک ملاء عام دستگیر و پس از چند ساعت آزاد شد.

اما دولت اوباما پس ازآنکه این دیپلمات هندی مجرم شناخته شد، از وی خواست خاک آمریکا را ترک کند.

آساق ** 2165 ** 275 **
کد N167588