رییس جمهوری یمن وزیر کشور و رییس سازمان اطلاعات را برکنار کرد

وزیر کشور,سازمان اطلاعات

تهران - ایرنا - رییس جمهوری یمن وزیر کشور و رییس سازمان اطلاعات این کشور را به دلیل افزایش ناامنی در یمن برکنار کرد.

منابع خبری عربی روز شنبه اعلام کردند: ˈعبد ربه منصور هادیˈ رییس جمهوری یمن ˈعبد القادر قحطانˈ وزیر کشور را برکنار و ˈعبدو حسین تربˈ را به جای وی تعیین کرد.

رییس جمهوری یمن همچنین سرتیپ ˈغالب القمشˈ رییس سازمان امنیتی سیاسی (سازمان اطلاعات) این کشور را برکنار و ˈجلال علی رویشانˈ را به عنوان رییس جدید این سازمان معرفی کرد.

خبرگزاری دولتی یمن نیز اعلام کرد که این تصمیم منصور هادی به دلیل نابسامانی اوضاع امنیتی در کشور و خشم فزآینده مردمی نسبت به وضعیت موجود اتخاذ شده است.

رییس جمهوری یمن ˈخالد محفوظ بحاحˈ را هم به عنوان وزیر نفت و معادن به جای ˈاحمد علد الله دارسˈ وزیر مستعفی نفت تعیین کرد.

کشور یمن مدت ها است که با مشکل بزرگ فعالیت های تروریستی گروه ˈالقاعدهˈ و ترور نیروهای نظامی و انتظامی و نیز عملیات تخریبی در صنایع نفت و گاز مواجه است.

خاورم 1491**1651
کد N167435