با وجود جنگ روانی تبلیغاتی علیه تشیع/

اذعان غربی ها به نقش برجسته مرجعیت تشیع/آیت الله سیستانی شایسته دریافت جایزه صلح نوبل است

آفریقا و خاورمیانه

یک روزنامه انگلیسی در گزارشی با اعلام اینکه آیت الله سیستانی مرد شماره یک صلح در جهان است، مرجع عالی دینی عراق را شایسته دریافت جایزه صلح نوبل دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، روزنامه تلگراف چاپ انگلیس در گزارشی آیت الله سیستانی را مرد شماره یک صلح در جهان توصیف و اعلام کرد که ایشان نخستین کسی است که شایسته دریافت جایزه صلح نوبل است.

در این گزارش آمده است: آیت الله سیستانی عامل اصلی برقراری صلح در عراق و جلوگیری از وقوع جنگ طایفه ای در این کشور محسوب می شود و مواضع ایشان همواره مبتنی بر پرهیز از خشونت و مسامحه با دیگری و عفو آن بوده است.

در ادامه گزارش گفته شده است: آیت الله سیستانی هیچ گاه از شأن و جایگاه والای خود برای کسب دستاوردهای شخصی و سیاسی استفاده نکرده است. در توصیف ویژگی های شخصیتی ایشان گفته شده است که آیت الله سیستانی 83 ساله در منزلی ساده در یکی از خیابانهای باریک شهر نجف در جنوب بغداد زندگی می کند.

در این گزارش آمده است: گروهی از شهروندان مسیحی عراق، آیت الله سیستانی را در سال 2006 به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل معرفی کردند، زیرا به اعتقاد آنها ایشان نمونه بارز کسی هستند که به جهان نشان داده است اسلام خواهان صلح است.