رحمانی فضلی:

رضایتمندی مردم بالاترین عنصر امنیتی است

دولت

وزیر کشور مهم ترین موضوع در پدافند غیرعامل را مردم دانست و گفت: رضایتمندی مردم بالاترین عنصر امنیتی است و اگر بتوانیم رضایت مردم را در حوزه های مختلف جلب کنیم از مصونیت پایدار برخورداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در اولین همایش پدافند غیر عامل که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد اظهارداشت: نگاه اصلی در حوزه پدافند غیر عامل این است که طی فرآیندهایی بتوانیم حوزه حساس امنیت را برای مردم و کشور گونه ای ساماندهی کنیم که ضمن استمرار و تداوم و احساس امنیت مصونیت سازی در حوزه های مختلف را تحکیم بخشیم.

وی محوری ترین موضوع در پدافند غیر عامل را مردم دانست و گفت: باید بتوانیم مردم را به عنوان عامل پدافند و هدفند قرار دهیم چراکه مردم در برقراری امنیت و احساس امنیت تاثیرگذارند.

رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه هدف ما باید احساس امنیت مردم با شد تأکید کرد: برای ایجاد احساس امنیت در مردم به صورت مشارکتی مردم و مسئولان باید عمل کنند و وارد میدان شوند.

وی رضایتمندی مردم را بالاترین عنصر امنیتی نام برد و گفت: اگر بتوانیم رضایت مردم را در حوزه های مختلف جلب کنیم از مصونیت پایدار برخوردار خوهیم بود.

وزیرکشور با بیان اینکه رضایتمندی در نتیجه کارآمدی حاصل می شود گفت: برای رضایتمندی باید کارآمدی را در حوزه عمومی بالا ببریم.

وی افزود: مردم در حوزه های اقتصادی اجتماعی و سیاسی نیازمندی هایی دارند که باید این نیازمندی را فراهم شود تا رضایتمندی آنان حاصل شود و اگر مردم راضی باشند پیوستگی لازم بین مردم حاکمیت و حکومت تقویت می شود.

رحمانی فضلی گفت: چون حاکمیت منتخب مردم است و آن را مانند اهدف و برنامه های خواست خود می داند از آن در مقابل خطرات محافظت خواهد کرد.

وی افزود: البته همین رویکرد مردم در ایستادگی و حفاظت از کشور در طول 34سال عمر انقلاب را تجربه کرده ایم.

وزیر کشور ادامه داد: ما باید به طرف ایجاد تعادل توازن در عرصه اقتصادی کشور و باز توزیع منابع در کشور و رضایتمندی مردم با کارآمدی سیستم بریم.

وی با بیان اینکه باید مرزها را مستحکم تر کنیم گفت: باید جلوی رخنه ها را بگیریم زیرا عقل سالم، نگاه استراتژیک و دراز مدت به ما اجبار می کند، موضوع را به صورت مستمر، دقیق و هوشیار پیگیری کنیم.

ادامه دارد...