بر اساس گزارش القبس؛

اوباما به زودی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس سفر می کند

آفریقا و خاورمیانه

یک روزنامه کویتی از سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری آمریکا به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با هدف تقویت روابط دوجانبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القبس چاپ کویت، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به زودی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس سفر می کند. این سفر با هدف تاکید بر شراکت و همکاری راهبردی میان آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام می شود.

این روزنامه در ادامه نوشت: سفر اوباما به کشورهای حاشیه خلیج فارس حامل پیام مهمی برای همه از جمله ایران خواهد بود، مبنی بر اینکه همکاری و شراکت کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا مستحکم و مستمر است.