اوکراین از روسیه به مجمع عمومی سازمان ملل شکایت می کند

روسیه سازمان ملل شکایت,خبرگزاری فرانسه

تهران- ایرنا- سفیر اوکراین در سازمان ملل در واکنش به موضوع امکان الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه گفت: چنانچه شورای امنیت اقدامی در این خصوص انجام ندهد، ˈکی یفˈ شکایت خود را در این زمینه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ˈیوری سرگی یفˈ سفیر اوکراین در سازمان ملل افزود: ˈکی یفˈ منتظر اقدامات فوری شورای امنیت است.

بنابراین گزارش، روسیه از اعضای دائم شورای امنیت است و می تواند مصوبات این شورا را وتو کند و به همین دلیل، مصوبات این شورا برای مسکو الزام آور نیست. از همین روی، کی یف برای اعتراض به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه چاره ای جز شکایت و ارائه درخواست به مجمع عمومی سازمان ملل ندارد.

پس از اوج گیری بحران سیاسی در اوکراین که به تغییر دولت این کشور منجر شد، پارلمان محلی شبه جزیره کریمه در مصوبه ای خواستار الحاق این منطقه به روسیه گردید.

این اقدام ˈپارلمان کریمهˈ با واکنش ˈکی یفˈ و تهدید کشورهای غربی مبنی بر تحریم روسیه همراه بود.

از دیدگاه ˈکی یفˈ و کشورهای غربی، اقدام پارلمان محلی شبه جزیره کریمه برای الحاق به روسیه به درخواست و تحریک مسکو صورت گرفته است.

مقامات مسکو این ادعا را تکذیب می کنند.

اروپام 1583**1485** 1337
کد N166865