بان کی مون:

بیش از دو میلیون کودک سوری به مدرسه نمی روند

آفریقا و خاورمیانه

دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنانی در نشست شورای امنیت به تشریح وضعیت سوریه پرداخت و اعلام کرد که بیش از دو میلیون کودک سوری به مدرسه نمی روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت درباره کودکان و درگیریهای مسلحانه در نیویورک اظهار داشت: بیش از دو میلیون کودک سوری به مدرسه نمی روند و حدود 40 درصد بیمارستانهای دولتی کار خود را متوقف کرده اند.

وی با بیان این مطلب افزود: کودکان باید به جای تفنگ و بمب به قلم و کتاب مجهز شوند. بسیاری از مناطق جنگی در جهان متاسفانه مدارس و بیمارستانها هدف حمله قرار می گیرند یا در درگیریها محاصره می شوند.

دبیرکل سازمان ملل متحد با نادیده گرفتن نقش مدعیان دفاع از حقوق بشر و در راس آنها آمریکا که به همراه عربستان، ترکیه، قطر و متحدانشان، عامل بحران و درگیری در سوریه و وضع دشوار کودکان این کشور شده اند، گفت: چنین اقداماتی نقض آشکار حقوق کودکان در مسئله آموزش، بهداشت و زندگی محسوب می شود.