نامزد حزب مردم برای ریاست کمیسیون اروپا انتخاب شد

کمیسیون اروپا حزب مردم,یورونیوز

تهران – محافظه کاران حزب ˈمردم اروپاˈ، ˈژان کلود یونکرˈ را بعنوان نامزد این حزب برای مقام ریاست کمیسیون اروپا انتخاب کردند.

شبکه خبری ˈیورونیوزˈ گزارش داد: اعضای محافظه کار حزب مردم اروپا در کنفرانسی که در دوبلین برگزار شد، یونکر 59 ساله را که پیشتر ریاست گروه وزیران دارایی منطقه یورو را برعهده داشته است، برای منصب ریاست کمیسیون اروپا انتخاب کردند.

وی در نشست دیروز (جمعه) توانست با حمایت حزب ˈاتحاد دمکرات مسیحیˈ آلمان در مقابل ˈمیشل بارنیهˈ کمیسر فعلی اتحادیه اروپا در امور اقتصادی، پیروز شود.

حزب راستگرای مردم اروپا در حال حاضر قدرتمندترین حزب در صحنه سیاسی اروپا محسوب می شود و 73 حزب از 39 کشور اروپایی را دربرمی گیرد.

پیشتر، حزب سوسیالیست دیگر حزب قدرتمند اروپا که در جایگاه دوم پس از حزب مردم قرار دارد، ˈمارتین شولزˈ آلمانی را که هم اکنون ریاست پارلمان اروپا را در دست دارد بعنوان نامزد مورد حمایت خود برای ریاست کمیسیون اروپا انتخاب کرد.

هرکدام از این دو حزب که بتواند بیشترین کرسی را در انتخابات پارلمان اروپا در ماه مه بدست آورد، می تواند به دست آوردن ریاست کمیسیون اروپا امید بیشتری داشته باشد.

یونکر و شولز از سوی احزاب خود برای جانشینی ˈخوزه مانوئل باروسوˈ انتخاب شده اند. باروسو از سال 2004 تاکنون ریاست کمیسیون اروپا را عهده دار است.

رییس کمیسیون اروپا برای دوره ای پنج ساله انتخاب می شود و مسئولیت پیشنهاد قوانین به پارلمان اروپا، انجام مذاکرات تجاری و هماهنگی در سیاست خارجی را برعهده خواهد داشت.

پایگاه اینترنتی ˈپل واچ 2014ˈ که پیشتر در سال 2009 نیز آمار صحیحی از شاخص پیروزی در انتخابات نهادهای اروپایی اعلام کرده بود، به تازگی از بخت بالای سوسیالیست ها در انتخابات اروپایی پیش رو سخن گفته است.

بر پایه تازه ترین همه پرسی ها، حزب دموکرات ها و سوسیالیست های مایل به چپ در مبارزات انتخاباتی از حزب راستگرای مردم اروپا که در حال حاضر بزرگترین گروه حزبی پارلمان اروپاست، پیشی گرفته اند.

بر پایه برآورد پایگاه پل واچ، سوسیال دموکرات ها در انتخابات آتی، 221 کرسی و حزب مردم اروپا 202 کرسی را از آن خود خواهند کرد.

اروپام/9053** 1337
کد N166736