دبیرکل جمعیت ایثارگران: قطعنامه 598 را شاگردان امام پذیرفتند

حسین فدایی دبیرکل جمعیت ایثارگران به تسنیم گفت:

هستند کسانی که حیات سیاسی‌شان وابسته به امام و انقلاب است و شاگرد امام بوده‌ اند ولی به "جنگ جنگ تا پیروزی" اعتقاد ندارند و به هر دلیلی به این نتیجه رسیدند که قطعنامه 598 را بپذیرند و در نهایت هم امام (ره) فرمودند که جام زهر را نوشیدم.

 

17302

کد N166654