امیرعبداللهیان: عبور کشتی حامل سلاح از ایران به غزه واقعیت و وجود خارجی ندارد

تسنیم نوشت:

معاون عربی و آفریقا وزیر امور خارجه ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر وجود کشتی حامل سلاح از ایران به سوی غزه را مبتنی بر دروغ پردازی های بی پایه و اساس این رژیم دانست.

حسین امیرعبداللهیان در پاسخ به سوالی پیرامون ادعای توقیف کشتی ایرانی از سوی رژیم صهیونیستی اظهار داشت: این ادعا صحت ندارد و اساسا عبور یا حرکت کشتی حامل سلاح از ایران به سوی غزه واقعیت و وجود خارجی نداشته است.

وی تصریح کرد: این ادعا صرفا مبتنی بر دروغ پردازی های تکراری و بی پایه و اساس رسانه های صهیونیستی است.

 

2323

کد N166400