سردار جزایری در واکنش به سخنان رئیس جمهور آمریکا:

همه نیروهای آمریکا در منطقه در تور نظامی ایران قرار دارند

دفاع,امنیت,ستاد کل نیروهای مسلح

همشهری آنلاین: معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت :همه نیروهای آمریکا در منطقه در تور نظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و چنانچه آمریکایی ها مرتکب خطا شوند منطقه برایشان تبدیل به جهنم می شود.

دفاع > امنیت- همشهری آنلاین:
معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت :همه نیروهای آمریکا در منطقه در تور نظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و چنانچه آمریکایی ها مرتکب خطا شوند منطقه برایشان تبدیل به جهنم می شود.

به گزارش سپاه نیوز، سردار سید مسعود جزایری در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز دوباره رئیس جمهور آمریکا در خصوص روی میز بودن گزینه نظامی، افزود: سخنان اوباما پیرامون تعداد نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و میزان تأثیرگذاری آنها به دور از واقعیت و طنز سال است.

وی اظهار داشت: رئیس جمهور کم هوش آمریکا و جان کری وزیر خارجه این کشور در حالی از اثرگذاری گزینه های روی میز آمریکا روی ایران حرف می زنند که این کلام در میان ملت ایران و به ویژه کودکان تبدیل به مضحکه و تمسخر شده است.

معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اظهارات اخیراوباما پیرامون تعداد نظامیان آمریکایی در منطقه، اظهار داشت: سخنان اوباما در مورد تعداد نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و میزان تأثیرگذاری آنها کاملا غیرکارشناسی و به دور از واقعیت است و از آن می توان به عنوان طنز سال استفاده کرد.

سردار جزایری در پایان خاطر نشان کرد: مردم آمریکا نسبت به سخنان دولتمردان خود با تردید برخورد کنند و چنانچه اندکی تأمل داشته باشند کذب بودن بسیاری از گفته های آنان به اثبات خواهد رسید.