خودداری سخنگوی سازمان ملل از اظهارنظر درباره مشروعیت همه پرسی در کریمه

اوکراین,سازمان ملل

تهران- ایرنا- در حالی که آمریکا و کشورهای غربی همه پرسی اعلام شده درباره جدایی احتمالی ˈکریمهˈ از اوکراین را غیرقانونی دانسته اند، سخنگوی سازمان ملل روز جمعه از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ˈمارتین نسیرکیˈ در عین حال گفت که بان کی مون دبیرکل سازمان ملل، تصمیم پارلمان کریمه برای برگزاری همه پرسی به منظور جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه را ˈنگران کننده و یک تحول جدیˈ می داند.

مارتین نسیرکی با اشاره به همه پرسی اعلام شده که قرار است روز 16 مارس برگزار شود ، گفت: دبیرکل سازمان ملل از مقام های اوکراین از جمله شبه جزیره کریمه می خواهد با آرامش به این موضوع بپردازند و به پیامدهای هرگونه اقدام یا تصمیم عجولانه فکر کنند.

وی از اظهارنظر درباره اینکه آیا سازمان ملل برگزاری چنین رفراندومی را از نظر حقوق بین الملل یا قانون اساسی اوکراین غیرقانونی و نامشروع می داند یا نه، خودداری کرد.

مترجمام**1078**2023
کد N166054