قضات پاکستانی خواستار حضور مشرف در دادگاه شدند

آسیا اقیانوسیه

یک رسانه پاکستانی از رد اعتراضات رئیس جمهور سابق پاکستان برای متوقف کردن ادامه پیگیری پرونده خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیشن با اشاره به رد اعتراضات رئیس جمهور سابق پاکستان برای متوقف کردن ادامه پیگیری پرونده خود از سوی کمیته سه نفره قضات دادگاه ویژه اسلام‌ آباد به ریاست قاضی فیصل عرب گزارش داد که قضات پاکستانی خواستار پایان بهانه تراشی های پرویز مشرف برای شرکت نکردن در جلسه آتی دادگاه به دلیل نگرانیهای امنیتی شده اند.

با وجود تاخیرهای مکرر در تشکیل جلسات رسیدگی به اتهامات مشرف با عنوان خیانت به پاکستان، مدافعان حقوقی مشرف با ارائه دادخواستی قضات دادگاه را به اتخاذ رویکرد تبعیض آمیز متهم کرده اند.

پرویز مشرف که در سال 1999 در پی یک کودتای نظامی قدرت را در پاکستان در دست گرفت، تا سال 2008 قدرت را در اختیار داشت و در همین سال بعد از کناره گیری از قدرت به دلیل طرح اتهاماتی علیه وی مبنی بر دست داشتن در ترور بی نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان، این کشور را ترک کرد.