وضع دشوار تروریستها در شمال سوریه/پاکسازی قریب الوقوع شهر حلب

آفریقا و خاورمیانه

یک رسانه لبنانی از نزدیک بودن عملیات پاکسازی نهایی شهر حلب از وجود گروههای تروریستی مسلح و وضع دشوار این گروهها خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریه به نقل از آنچه منبع میدانی خواند، تاکید کرد وضعیت نظامی گروههای مسلح در شمال سوریه به ویژه در حلب بسیار دشوار است.

این منبع از قریب الوقوع بودن پاکسازی نهایی حلب از وجود گروههای مسلح خبر داده است.

وی با اشاره به ادامه پیشروی نیروهای ارتش سوریه در حلب و نزدیک بودن پاکسازی کامل این شهر از وجود تروریستها تاکید کرده است وقوع چنین امری مانع تشکیل منطقه یکپارچه ای خارج از سیطره نظام سوریه خواهد شد و در نتیجه در مقابل ارتش ناکارامد خواهد بود.

از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی کارشناسان از احتمال طولانی شدن جنگ در سوریه تا 10 سال خبر داده است.

این کارشناسان در مقابل مجلس سنای آمریکا پیش بینی کرده اند که جنگ در سوریه ممکن است تا 10 سال دیگر ادامه یابد.

دیوید گارتنشتاین در مقابل کمیته امور خارجی سنای آمریکا گفت سناریوی احتمالی که سازمان اطلاعات آمریکا پیش بینی می کند این است که جنگ تا 10 سال دیگر و حتی بیشتر از آن ادامه می یابد.