رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:

وظیفه امروز ما مرزبندی صحیح و صریح با دشمن است/ بنده نگران مسئله فرهنگ هستم