نامزد حزب حاکم کاستاریکا از دور دوم انتخابات کنار کشید

انتخابات ریاست جمهوری,انصراف نامزد

تهران - ایرنا - ˈجانی آرایاˈ نامزد حزب حاکم کاستاریکا روز چهارشنبه در اقدامی غیرمنتظره از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در روز ششم آوریل (17 فروردین) کنار کشید و راه را برای پیروزی نامزد مرکزگرایان هموار کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از سان خوزه ، با کنار کشیدن آرایا نامزد حزب حاکم راستگرای ˈآزادی ملیˈ ، به نظر می رسد که ˈلوئیس گییرمو سولیسˈ پیروز انتخابات ریاست جمهوری کاستاریکا باشد.

آرایا 56 ساله در یک کنفرانس خبری اعلام کرد با توجه به نشانه هایی حاکی از اینکه سولیس در دور دوم به یک پیروزی گسترده دست می یابد ، از شرکت در دور دوم انصراف می دهد.

بر اساس نظرسنجی اخیر ، حدود 20 درصد رای دهندگان از آرایا حمایت می کنند در حالی که میزان حمایت از سولیس بیش از 64 درصد است.

آرایا گفت: عاقلانه است که پول گزافی را صرف دیدارهای تبلیغاتی و سایر برنامه های انتخاباتی نکنیم البته به شروط قانونی احترام می گذاریم اما من از هرگونه فعالیت انتخاباتی خودداری می کنم.

بر اساس این گزارش ، تصمیم روز چهارشنبه نامزد حزب حاکم موجب سردرگمی در کاستاریکا شده است زیرا بر اساس قانون اساسی نامزدهای رسمی نمی توانند از انتخابات ریاست جمهوری کنار بروند.

از این رو ، انتخابات روز ششم آوریل برگزار خواهد شد اما تنها سولیس در صحنه حاضر خواهد بود.

سولیس در دور اول انتخابات به پیروزی غیرمنتظره ای دست یافت و همراه با آرایا به دور دوم راه یافت در حالی که ˈخوزه ماریا ویالتاˈ نامزد چپگرا حذف شد.

حزب سولیس به منظور مبارزه با فساد و حمایت از توزیع بهتر درآمدها تاسیس شده و تنها 13 سال سابقه فعالیت دارد.

مترجمام**1078** شبس 1551
کد N165137