در واکنش به تهدیدات غرب؛

روسیه تحریم هایی را علیه اروپا و آمریکا تدارک می بیند

آمریکا اروپا

پارلمان روسیه در تلاش برای تصویب قانونی علیه آمریکا و اروپا است تا در صورت اعمال تحریم علیه روسیه از آن علیه غرب استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پارلمان روسیه درحال کار کردن بر روی قانونی است تا در صورت اعمال تحریم هایی از سوی غرب علیه روسیه از آن علیه آمریکا و اروپا استفاده کند.

بر اساس این قانون در صورت تحریم روسیه توسط اروپا و آمریکا این کشور خواهد توانست تا اموال و داریی ها و حساب های بانکی شرکت های اروپایی و آمریکایی را توقیف کند.

اندره کیاساش رئیس کمیته قانون اساسی سنای روسیه هدف از تهیه این لایحه را باز گذاشتن دست رئیس جمهور در حمایت از حاکمیت و منافع روسیه خواند.