گزارش مشروح مهر از اجلاس خبرگان؛

از تذکرات لازم خبرگان رهبری به دولت تا قول روحانی برای عبور نکردن از خط قرمزها