نماینده سازمان ملل در کریمه بازداشت شد

اوکراین,سازمان ملل متحد

تهران - ایرنا - افراد مسلح ناشناس نماینده ویژه سازمان ملل متحد را در شبه جزیره کریمه بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از کیف، سخنگوی وزارت امور خارجه اوکراین تایید کرد که نماینده ویژه سازمان ملل متحد در شبه جزیره کریمه بازداشت شده است.

نام این نماینده و سخنگوی وزارت امورخارجه اوکراین و هویت افراد مسلح در این گزارش ذکر نشده و علت بازداشت این نماینده نیز مشخص نشده است.

مترجمام**1486**1856
کد N164990