مقام سابق وزارت خزانه داری آمریکا:

جان کری در مورد اوکراین به مردم آمریکا دروغ می گوید

پل کریگ رابرتز,بحران92

تهران-ایرنا- ˈپل کریگ رابرتزˈ مقام سابق وزارت خزانه داری آمریکا، دولت این کشور را عامل اصلی بحران اوکراین دانست و ضمن تاکید بر اینکه ˈجان کریˈ در مورد اوکراین به مردم این کشور دروغ می گوید، سیاست وی را در این خصوص ˈبسیار تحریک آمیز و خطرناکˈ توصیف کرد.

ˈرابرتزˈ معاون وزیر خزانه داری آمریکا در دولت ˈرونالد ریگانˈ و سردبیر سابق نشریه ˈوال استریت ژورنالˈ در مصاحبه خود با ˈرادیو صدای روسیهˈ تاکید کرد که این دولت آمریکاست که ناآرامی های اوکراین را سازمان دهی کرده و منابع مالی آن را تامین می کند.

وی همچنین گفت که کاخ سفید در این خصوص بسیار ناکارآمد ظاهر شده و با از دست دادن کنترل کودتا ،آن را به ملی گرای های افراطی ای که روس ها را در ˈکریمهˈ تهدید می کنند، واگذار کرده است.

رابرتز درباره موضع روسیه نسبت به تحولات اوکراین افزود:ˈواکنش دولت روسیه در این خصوص کاملا طبیعی است چرا که آمریکا در اوکراین منافع استراتژیک ندارد و این منافع روسیه و روس های ساکن اوکراین و کریمه است که به خطر افتاده است.ˈ

وی در تحلیل چگونگی بازتاب تحولات اوکراین در رسانه های آمریکایی گفت:ˈاز آخرین سال های دولت ˈکلینتونˈ، رسانه های آمریکا به وزارت تبلیغات دولت تبدیل شده اند و ما دیگر رسانه مکتوب یا تلویزیونی مستقل نداریم و تمامی رسانه ها در انحصار پنج شرکت بزرگ است. دیگر این روزنامه نگاران نیستند که رسانه ها را اداره می کنند بلکه مقام های سابق دولت و شرکت های تبلیغاتی کنترل آنها را در دست دارند. آنها نمی توانند علیه دولت حرفی بزنند چرا که با این کار پروانه فعالیت خود را از دست خواهند داد.

وی افزود: هیچ یک از رسانه های آمریکایی روایت دولتی آنچه در اوکراین یا سوریه یا نقاط دیگر دنیا می گذرد را به چالش نمی کشانند. من رسانه های آمریکا را به عنوان رسانه به رسمیت نمی شناسم.ˈ

وی همچنین سیاست ˈجان کریˈ، وزیر امور خارجه آمریکا نسبت به اوکراین را ˈبسیار تحریک آمیز و تبلیغاتی و خطرناک ˈ توصیف کرد و افزود:ˈاو از روسیه، رییس جمهور روسیه و دولت آن برای مردم آمریکا که هیچ منبع اطلاعاتی مستقلی در اختیار ندارند یک غول ترسیم کرده است و آنها را برای جنگ آماده می کند. وزیر خارجه آمریکا در مورد اوکراین به مردم دروغ می گوید و رسانه های آمریکا نیز از دولت روسیه تصویری مانند هیتلر ساخته اند. در واقع هیچ کنترل و محدودیتی بر اعمال دولت امریکا وجود ندارد، چون عموم مردم در بی خبری هستند.ˈ

مترجمام**9330**5981
کد N164762