ظریف در توکیو:

غرب توهم ایران بدون غنی سازی را کنار بگذارد

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه کشورمان که در ژاپن بسر می برد، تاکید کرد: غرب اگر فکر می کند با فشار و زور، ایران برنامه هسته ای خود را کنار می گذارد، در توهم است .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد مرکزی خبر، ظریف در کنفرانس خبری در توکیو گفت: غرب نیز باید هدف و دیدگاه مشترکی با ما داشته باشد و من امیدوارم که آنها این کار را شروع کرده باشند. این هدف و دیدگاه این است که شما نمی توانید از ایران بخواهید برنامه هسته ای خود را کنار بگذارد.

وی افزود : شما نمی توانید توهم گزینه نبود غنی سازی را در ذهن خود بپرورانید و با آن خوش باشید. زیرا ایران هم فناوری، هم دانش و هم دانشمندان و کارگاههایی را برای تولید سانتریفوژ دارد. بنابراین باید این توهم را کنار بگذارید .