ترور معاون رهبر اخوان در غزه

فارس نوشت:

روزنامه مصری الیوم السابع نزدیک به دولت این کشور به نقل از گروهی موسوم به «اخوان بدون خشونت» مدعی شد که معاون رهبر اخوان در غزه ترور شده است.
روزنامه مصری «الیوم السابع»، نزدیک به دولت فعلی این کشور به نقل از گروهی موسوم به اخوان بدون خشونت مدعی شد که «محمود عزت» معاون رهبر اخوان چند روز گذشته به دست افراد ناشناس ترور شده است.

این گروه ضمن اشاره به اینکه عزت در هتلی در غزه ترور شده، مدعی شده که اخوان المسلمین برای بالا نگه داشتن روحیه حامیان خود از انتشار این خبر خودداری می‌کند.

52261

کد N164516