انتقاد مالکی از رییس مجلس عراق

مالکی,نجیفی

تهران - ایرنا - نوری مالکی نخست وزیر عراق به شدت از اسامه نجیفی رییس مجلس نمایندگان این کشور انتقاد کرد .

به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ، مالکی نجیفی را به توطئه چینی علیه دولت و فرآیند سیاسی جاری در کشور و تلاش برای به شکست کشاندن آن متهم کرد.

مالکی روز چهارشنبه در اظهارات هفتگی - تلویزیونی خود گفت : هیات دولت دیروز به اتفاق آراء تصمیم گرفت تا با هزینه کردن بودجه به بسیاری از خواسته ها و نیازهای ملت عراق تحقق بخشد.این تصمیم با موافقت و یا مخالفت مجلس اجرا می شود.

مالکی، نجیفی را متهم کرد که بدون مراجعه به هیات دولت قوانین وضع می کند و در قوانینی که دولت برای بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم ارایه می دهد، دستکاری می کند.

دوره کنونی پارلمان عراق تا کمتر از یک ماه دیگر به پایان می رسد و انتخابات پارلمانی اواخر ماه آینده در این کشور برگزار خواهد شد.

خاورم ** 1487 **1010
کد N164463