با حضور اساتید و کارشناسان در دانشگاه یلدریم بیازیت آنکارا (بخش دوم و پایانی)؛

روابط ایران و ترکیه در 10 سال اخیر بررسی شد

ایران,روابط

آنکارا - ایرنا - ˈبایرام سینکایاˈ همچنین به فرایند رو به رشد مناسبات دوکشور که از 600 میلیون دلاردر 10 سال پیش به 23 میلیارد دلار رسیده اشاره کرد و گفت : مناسبات ایران و ترکیه در 10 سال اخیر شاهد تحولات جدی بوده و مشکلات امنیتی ناشی از فعالیت های پ.ک.ک مرتفع شده است .

وی افزود: زمانی شاهد بودیم که مقام های دو کشور در باره ˈپ.ک.کˈ به گفت وگو می نشستند ولی در سفر اخیر اردوغان به تهران شاهد امضای سند تشکیل شورای عالی همکاریهای راهبردی دو کشور و موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دوکشور بودیم .

سینکایا به تاثیر پذیری تحولات داخلی دوکشور بر یکدیگر اشاره کرد و ادامه داد: در دوره کودتای پست مدرن در ترکیه با برکناری دولت ˈنجم الدین اربکانˈ نخستین نخست وزیر اسلامگرای ترکیه و انحلال حزب رفاه شاهد فراخوانی سفرای دو کشور بودیم که البته ایران و ترکیه در این فرایند نیز نخواستند سفرای یکدیگر را عنصر نامطلوب اعلام کنند. امروز مشاهده می کنیم که دو کشور روابط خود را به حدی رسانده اند که شورای عالی همکاری راهبردی تشکیل می دهند. روابط فشرده ای در بسیاری زمینه ها بین دوکشور ادامه دارد.

این کارشناس ترکیه ای به تاثیرپذیری متقابل توسعه روابط اقتصادی و تجاری و سیاسی ترکیه و ایران از یکدیگر اشاره کرد و توضیح داد: بررسی ها نشان می دهد هرگاه مناسبات سیاسی و اراده رهبران دوکشور برای توسعه مناسبات حاکم بوده ، مناسبات در حوزه های اقتصادی و تجاری و فرهنگی نیز روبه رشد بوده است و برعکس با تحکیم مناسبات اقتصادی و تجاری و افزایش همبستگی های متقابل دوطرف در پیشبرد روابط سیاسی نیز حساس بوده اند.

سینکایا با تاکید بر لزوم پرهیز دو طرف از برخورد ایدئولوژیک در مناسبات گفت: بررسی های علمی نشان می دهد که تنش در روابط هیچ گاه در جهت منافع دوکشور نبوده و این تنش سبب تضعیف جایگاه و موقعیت استراتژیک دوکشورایران و ترکیه نیز شده است.

این استاد دانشگاه ترکیه تاثیر پذیری روابط دوکشور از تحولات و وضعیت و شرایط موجود منطقه ای و بین المللی را یکی از چالش های پیش روی روابط دوکشور ارزیابی کرد و گفت: دوطرف به خوبی تجربه کرده اند که هرگاه همسویی و هماهنگ در رویکردهای منطقه ای و بین المللی داشته اند، فرصت بیشتری در حفظ و توسعه منافع ملی و مشترک خود بوجود آمده است .

سینکایا به مناسبات سیاسی دو کشور در طول سه سال بحران در سوریه و در نهایت رویکرد دو طرف به گفت و گو و تعامل در این خصوص اشاره کرد و ادامه داد: گرایش دو طرف در تنظیم روابط به پذیرش واقعیت های موجود و پرهیز از تلاش برای تغییر دادن اساس رویکردهای طرف مقابل را به عنوان ˈرویکرد واقعگرایانهˈ در مناسبات دوکشور همسایه ارزیابی کرد.

خاورم/2011**230 **1010
کد N164461