آخرین تصاویر از حضور نیروهای روس در کریمه

کد N164416