خرم: بهبود روابط با آمریکا ظرف یک ماه و سه ماه و شش ماه امکانپذیر نیست

ایران و آمریکا,مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1

علی خرم کارشناس روابط بین الملل معتقد است که روابط ایران وآمریکا بسیار به پرونده هسته ای گره خورده است.

علی خرم کارشناس روابط بین الملل در گفت و گو با خبر آنلاین درباره آینده روابط ایران و آمریکا در سال 93 گفت: به نظر من قرار نیست در سال 93 شق القمری در روابط ایران و آمریکا اتفاق بیفتد. روابط دو کشور بسیار به پرونده هسته ای ایران ربط پیدا می کند. اگر پرونده هسته ای ایران به خوبی به پیش رود و ایران کاری نکند که باعث بی اعتمادی بشود روابط ایران و آمریکا هم بهبود پیدا می کند.

این دیپلمات سابق وزارت خارجه همچنین گفت: اما بهبود روابط بین ایران و آمریکا چیزی نیست که بتوانیم بگوییم یک ماه دیگر، سه ماه دیگر و یا شش ماه دیگر اتفاق می افتد. روابط ایران و آمریکا در پرتو پیشرفت در مذاکرات هسته ای و کاهش تحریم ها بهبود پیدا خواهد کرد. اما 35 سال خصومت چیزی نیست که ظرف یک ماه درست شود.

وی همچنین درباره اظهارات وزیر امورخارجه مبنی براینکه امکان رسیدن به توافق جامع ظرف مدت شش ماه گفت: جناب آقای ظریف وزیر امورخارجه گفته اند که این امکان وجود دارد که ایران و گروه 1+5 ظرف شش ماه به نتیجه برسند. بنده هم معتقدم این امکان وجود دارد اما این مسئله به اراده طرفین مربوط می شود. به هرحال دو طرف درباره چهارچوب مذاکرات به توافق رسیده اند و اگر مشکلی بر سر آن نباشد می تواند ظرف شش ماه به نتیجه برسد.

2929 

 

کد N164288