شرط اردوغان برای ترک قدرت: از دست دادن اکثریت پارلمانی

ترکیه

آنکارا - ایرنا - ˈرجب طیب اردوغان ˈنخست وزیر ترکیه و رهبر حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ گفت که اگر حزبش در انتخابات آینده بیشترین آراء را کسب نکند، آماده است که از فعالیت های سیاسی کناره گیری کند.

پایگاه خبری ملیت گزارش داد که نخست وزیر ترکیه بار دیگر نوارهای صوتی منسوب به خود را که در اینترنت منتشر شده است، جعلی توصیف و مخالفانش را به تولید ˈسناریوهای خیالیˈ متهم کرد.

وی با متهم کردن مخالفانش به تلاش برای سرنگونی دولت آنکارا از طریق توطئه افزود: من اعلام می کنم که اگر حزب من بیشترین آراء را در انتخابات آینده کسب نکند، از سیاست کناره گیری می کنم.

وی تاکید کرد که آیا رهبران دیگر احزاب سیاسی ترکیه نیز جرات گفتن این سخن را دارند.

نخست وزیر ترکیه دادستان هایی که دستور شنود مکالمات تلفنی را داده اند، به نقض قانون اساسی متهم کرد وی گفت: هیچکس اجازه شنود مکالمات تلفنی رییس جمهوری و یا نخست وزیر ترکیه را ندارد . دادستان ها با شنود مکالمات محرمانه ، قانون اساسی را نقض کرده اند.

وی افزود: در مدت سه سال مکالمات هزاران نفر از جمله رییس جمهوری و نخست وزیر ترکیه شنود شده است.

دولت ترکیه ˈجماعت نورˈ به رهبری ˈفتح الله گولنˈ که ساکن آمریکا است را به انجام کودتا علیه دولت با فاش کردن رسوایی مالی متهم می کند . جماعت یاد شده نیز دولت آنکارا را به تلاش برای برقراری دیکتاتوری متهم کرده است.

دولت اردوغان و گروه فتح الله گولن طی 10 سال گذشته همکاری نزدیکی داشتند، ولی در چند ماه گذشته دچار اختلاف شده اند.

خاورم ** 2010**230**1651
کد N164135