نوبخت در پاسخ به ایلنا اعلام کرد:/۲/

همکاری دولت برای اجرای مصوبات شورای عالی کار

دولت,هیات دولت,نوبخت

روز دوشنبه ساعت 10.30 صبح تشکیل شورای اشتغال در دستور کار دولت بودکه به دلیل همزمانی با جلسه فوق العاده هیات وزیران این جلسه تشکیل نشد.

سخنگوی دولت گفت: دولت برای اجرای مصوبات شورای عالی کار ‌‌نهایت همکاری را می‌کند.

به گزارش خبرنگارایلنا، محمد‌باقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه اگر در شورای عالی‌کار پرداخت بخشی از مزد کارگران به صورت غیر نقدی تصویب شود، دولت برای تامین کالا با کار فرمایان خصوصی همکاری خواهد داشت، گفت: البته روز دوشنبه ساعت 10.30 صبح تشکیل شورای اشتغال در دستور کار دولت بودکه به دلیل همزمانی با جلسه فوق العاده هیات وزیران این جلسه تشکیل نشد.

وی افزود: قطعاً این شورا ظرف روزهای آینده تشکیل جلسه خواهد داد و نسبت به آنچه که تصویب کند، دولت هم ‌‌نهایت همکاری را خواهد داشت.

کد N164075