اردوغان: ترکیه با کودتا رو برو شده بود

اردوغان

آنکارا - ایرنا - ˈرجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه در پی تنش سیاسی ناشی از رسوایی اقتصادی در این کشور گفت: ترکیه با یک ˈکودتاˈ رو برو شده بود.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، اردوغان این مطلب را در بازگشت از تجمع هواداران حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در شهر ˈعثمانیهˈ در جنوب ترکیه در داخل هواپیما و در گفت و گو با شماری از روزنامه نگاران همراه خود عنوان کرد.

به گزارش رسانه های ترکیه، نخست وزیر این کشور در خصوص حوادث سیاسی و قضایی اخیر ترکیه گفت: ما با یک کودتا رو برو شده بودیم. ما پس از انتخابات آینده ˈساختارهای موازیˈ در درون دولت را پاکسازی خواهیم کرد.

اردوغان با یادآوری نشست اخیر شورای امنیت ملی ترکیه که به ریاست ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری این کشور برگزار شد، گفت: مبارزه با این ساختار به عنوان یک ˈسیاست حکومتیˈ پیگیری خواهد شد.

اردوغان در پاسخ به اینکه چگونه این ساختار موازی در تمامی دولتهای ترکیه نفوذ داشته، گفت: این ساختار غیرنظامی است. اینها می خواستند از طریق غیرنظامی کودتایی را در ترکیه انجام دهند.

اردوغان افزود: ˈساختار سازمانیˈ، کنترل این تشکل را در دست دارد، اما ما مصمم هستیم که این ساختار را از دستگاه دولتی پاکسازی کنیم. اینکار را پس از انتخابات آینده انجام خواهیم داد.

خاورم ** 2011 * 230**1651
کد N163759