12 کشته و دهها زخمی در سلسله انفجارهای تروریستی بغداد

آفریقا و خاورمیانه

منابع امنیتی از وقوع چندین انفجار تروریستی در مناطق مختلف بغداد خبر دادند که دست کم 12 کشته به جا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، از صبح امروز چندین انفجار تروریستی نقاط مختلف بغداد را لرزاند.

بنابراین گزارش، امروز  مناطق الرصافه، الشعب، الکراده، شهرک صدر ، العامل و الشعله بغداد شاهد وقوع اقدامات تروریستی بودند.

این انفجارها تاکنون 12 کشته و دهها زخمی برجا گذاشته است.