ایران انفجار اخیر در بحرین را محکوم کرد

ایران و بحرین,بحرین,وزارت امور خارجه,سیاست‌خارجی

همشهری آنلاین: سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام‌های خشونت آمیز و همچنین انفجاراخیر در بحرین را محکوم کرد.

ایران > سیاست‌خارجی- همشهری آنلاین:
سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام‌های خشونت آمیز و همچنین انفجاراخیر در بحرین را محکوم کرد.

مرضیه افخم بار دیگر توصیه نمود مقامات بحرین مطالبات دموکراتیک مردم آن کشور را از طریق گفتگوی ملی موثر و واقعی و با اجتناب از رویکردهای امنیتی و طائفه ای مورد توجه قرار دهند.