غرضی در گفت‌وگو با ایلنا:| 151050

امروز مردم خوشحال هستند كه دولت با كسی دعوا نمی‌كند

سیاست داخلی

شانس آقای روحانی در این است که پس از دولتی روی کار آمده است که دولت قبل با قوا و نهادهای دیگر سرناسازگاری داشت و هر روز با سران قوا و مسئولان کشور دعوا می‌کرد و مردم از این رویه ناراحت بودند.

یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در دور یازدهم با تاکید بر اینکه دولت تاکنون به وعده‌هایش عمل کرده است، اذعان داشت: خوشبختانه پس از انتخابات بار دیگر آرامش به کشور بازگشته است و مردم خوشحال هستند که دولت با کسی دعوا نمی‌کند.

سید محمد غرضی در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص عملکرد دولت یازدهم پس از ۷ ماه آغاز به کار گفت: شانس آقای روحانی در این است که پس از دولتی روی کار آمده است که دولت قبل با قوا و نهادهای دیگر سرناسازگاری داشت و هر روز با سران قوا و مسئولان کشور دعوا می‌کرد و مردم از این رویه ناراحت بودند.

وی ادامه داد: خوشبختانه پس از انتخابات بار دیگر آرامش به کشور بازگشته است و مردم خوشحال هستند که دولت با کسی دعوا نمی‌کند و دولت قصد همکاری و همراهی با همه مسئولان، قوا و نهادهای کشور را دارد.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم در پاسخ به این سوال که عده‌ای از اصولگرایان می‌گویند دولت انتقادناپذیر است، اظهار داشت: من از اینکه عد‌ه‌ای می‌گویند دولت انتقادپذیر است یا انتقادناپذیر است، متعجبم. من نمی‌دانم که معیار آن‌ها برای انتقادپذیر بودن یا انتقادناپذیر دولت چیست؟

غرضی با بیان اینکه من انتقادپذیر بودن دولت را در تحکیم قدرت خویش و جذب گروه‌های مردمی می‌دانم، خاطرنشان کرد: با شعر خواندن، مطالب فلسفی گفتن و معلم‌گونه رفتار کردن چیزی عاید كسی نمی‌شود، بلکه مهم این است که دولت به وعده‌هایش عمل کند و آرامش و اعتماد را به کشور بازگرداند که من معتقدم در این امر موفق بوده است.

کد N163580