مجری راشاتودی، رفتار روسیه را محکوم کرد

مجری شبکۀ تلویزیونی راشا تودی روسیه، از طرف خودش به خاطر رفتار روسیه در قبال بحران ابراز تأسف کرد.

مجری راشاتودی، رفتار روسیه را محکوم کردمجری شبکۀ تلویزیونی راشا تودی روسیه، از طرف خودش به خاطر رفتار روسیه در قبال بحران ابراز تأسف کرد.

 

 

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجری و خبرنگار شبکۀ تلویزیونی راشاتودی متعلق به دولت روسیه، تحرکات نظامی روسیه در کریمه را محکوم کرد. ترجمۀ اهم صحبت های "آبی مارتین" مجری راشا تودی را ذیل بخوانید:
تمایل دارم، مطلبی را پیرامون بحران کنونی اوکراین و اشغال نظامی این کشور توسط نیروهای روسیه از ته قلبم عنوان کنم. نه اینکه چون در اینجا (در راشا تودی) کار می کنم و استقلال در اظهارنظر نداشته باشم. من به شدت نه تنها اقدام روسیه در دخالت نظامی در کریمه و تمامیت ارضی اوکراین، بلکه هر نوع دخالت نظامی و تعرض به هر کشور دیگری را محکوم می کنم. روسیه اشتباه کرد.
اعتراف می کنم که پیرامون تاریخ اوکراین و مسائل فرهنگی منطقه چیز زیادی نمی دانم، اما نسبت به این مسئله اطمینان کامل دارد که دخالت نظامی راه حل نیست. من اینجا نیستم که از حملۀ نظامی به اوکراین دفاع کنم. حتی پوشش خبری تحولات اوکراین من را به شدت متأثر کرد و در این میان برخی از رسانه ها اطلاعات غلط ارائه دادند. در این موقعیت تنها می توانیم آرزو کنیم که این موقعیت سخت و دشوار به زودی پایان یابد و از بازگشت به عصر جنگ سرد و نبرد میان قدرتهای بزرگ دور شویم.

5252

کد N163374