مالزی بدنبال الگوگیری از سنگاپور برای وحدت قومی و نژادی

سنگاپور

کوالالامپور – ایرنا – وزیر دفتر نخست وزیر مالزی از اشتیاق مالزی برای الگو گیری از سنگاپور جهت دستیابی به اهداف وحدت ملی و هماهنگی مذاهب در این کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا ، ˈجوزف کوروپˈ در سفری به سنگاپور اعلام کرد: ما به دنبال مطالعه روش مدیریت گروه های مختلف در سنگاپور هستیم . روش سنگاپوری ها برای مدیریت زندگی افراد خارجی دارای اقامت دائمی در قالب گروهها و فعالیت های مختلف باید بررسی شود.

خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) روز چهارشنبه اعلام کرد یک هیات 30 نفره از رهبران مذهبی ارشد مالزی و از مذاهب گوناگون در سفر به سنگاپور برای مطالعه این الگو حضور دارند.

جوزف کوروپ در سفر سنگاپور از مراکز مختلف این کشور – شهر که در آنها فعالیت های مختلفی از قبیل گفت وگوی مذاهب برای شناخت بیشتر و احترام به مذاهب گوناگون انجام می شد، دیدار کرد.

وی گفت این سفر که با همراهی مقامات مذهبی مالزی انجام شده به منظور آشنایی آنان با روش سنگاپور در شکل دهی اتحاد ملی و هماهنگی مذهبی صورت گرفته است.

وحدت ملی در مالزی به عنوان یک کشور چندملیتی بحثی است که اختلاف آن به ده ها سال گذشته باز می گردد.

وحدت ملی و هماهنگی مذهبی همواره در دستور کار رهبران مالزیایی قرار داشته است اما موفقیت های این کشور در این زمینه نسبی بوده است.

دولت نجیب تون رزاق که از سال 2009 سکان هدایت مالزی را در اختیار دارد با شعار ˈساتو مالیزیاˈ که در زبان مالایی به معنای ˈیک مالزیˈ است جهت تحقق وحدت ملی و هماهنگی مذهبی در این کشور تلاش کرده است.

کارشناسان و تحلیلگران منطقه معتقدند نخست وزیر مالزی به رغم مطرح کردن شعار ˈیک مالزیˈ، در عمل خلاف مسیر وحدت پیش رفته و با امتیازاتی که برای نژاد مالایی در نظر گرفته موجب اعتراض چینی ها و هندی ها شده است.

استعفای یک سناتور هندی در هفته های گذشته که مدعی است نجیب به وعده های خود برای کمک به هندی ها عمل نکرده تازه ترین گواه تبعیض نژادی در مالزی است.

نحوه برخورد دولت مالزی با گروه های مذهبی مختلف و ارائه امتیازات خاص به مالایی ها در مقابل هندی ها و چینی ها نشان می دهد که دولت فعلی در تحقق هدف وحدت ملی ناکام مانده و از همین رو درصدد الگو گیری از کشورهای منطقه است.

اشتراکات فرهنگی و ترکیب جمعیتی مشابه با سنگاپور، مالزی را به این فکر واداشته است که این دولت - شهر کوچک می تواند الگویی برای وحدت ملی و هماهنگی مذهبی در مالزی باشد.

آساق**د.م **1611
کد N163288