تحولات مصر/

بازداشت 47 اخوانی در 8 استان/از سرگیری محاکمه خبرنگاران الجزیره

آفریقا و خاورمیانه

بازداشت 47 نفر از اعضای اخوان المسلمین در 8 استان و از سرگیری محاکمه خبرنگاران الجزیره از جمله خبرهای امنیتی مصر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، محاکمه شماری از خبرنگاران شبکه تلویزیونی الجزیره قطر در مصر امروز در این کشور از سر گرفته می شود. تعداد این افراد 20 نفر است که 4 نفر از آنها خارجی هستند.

دادستانی کل مصر این افراد را به اتهام انتشار اخبار کذب و پوشش تصویری و خبری غیر واقعی و حمایت از اخوان المسلمین محاکمه می کند. 8 نفر از این افراد همچنان در بازداشت به سر می برند و 12 نفر دیگر از جمله سه خبرنگار خارجی آزاد هستند.

از سوی دیگر الیوم السابع گزارش داد: نیروهای امنیتی مصر 47 نفر از اعضای اخوان المسلمین را در 8 استان این کشور بازداشت کردند. این افراد به اتهام حمله به مراکز پلیس و تشویق به خشونت در استان های مختلف بازداشت شدند. تشویق مردم به تظاهرات ضد دولتی و آسیب به مراکز دولتی از دیگر اتهامات افراد بازداشت شده به شمار می رود.