استاندار خراسان رضوی تعیین شد

با موافقت هیئت وزیران علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی شد.

در جلسه امروز صبح هیئت دولت که به ریاست دکتر حسن روحانی رئیس جمهور برگزارشد علیرضا رشیدیان به عنوان استاندار خراسان رضوی منصوب شد.

/2727

کد N163262