دادگاه جنایی الجیزه:

اعضای حماس در مصر بازداشت خواهند شد

آفریقا و خاورمیانه

دادگاه جنایی الجیزه در مصر اعلام کرد که در پی ممنوع الفعالیت بودن جنبش حماس در این کشور، اعضای حماس در مصر بازداشت خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، زکریا شلس رئیس دادگاه جنایی الجیزه اعلام کرد که به موجب ممنوعیت فعالیت های جنبش حماس در مصر از این پس اعضای جنبش حماس از ورود به این کشور منع می شوند.

وی افزود: هر عضو حماسی که در مصر وجود داشته باشد بازداشت خواهد شد. صدور چنین حکمی درباره حماس قابل پیش بینی بود به ویژه پس از اینکه فعالیت های این جنبش و اصول آن همچون اخوان المسلمین است و این گروه پیش از این ممنوع الفعالیت شده بود.

خاطرنشان می شود ممنوعیت فعالیت حماس در مصر در ادامه درخواست اخیر "سمیر صبری" وکیل مصری از دستگاه قضایی مصر برای درج نام جنبش حماس در فهرست گروه های تروریستی و ارائه شکواییه ای در این خصوص صورت گرفته است.

در همین حال موسی ابومرزوق عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اظهار داشت: تصمیم جدید مصر درباره حماس یک تصمیم سیاسی و بیهوده است و با هدف تحقق اهداف سیاسی مطرح شده است.