ایران اقدامات خشونت آمیز در بحرین را محکوم کرد

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام های خشونت آمیز و همچنین انفجاراخیر در بحرین را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم بار دیگر توصیه نمود مقامات بحرین مطالبات دموکراتیک مردم آن کشور را از طریق گفتگوی ملی موثر و واقعی و با اجتناب از رویکردهای امنیتی و طائفه ای مورد توجه قرار دهند.