وزیر دادگستری ترکیه اتحادیه اروپا را به برخورد دوگانه متهم کرد

اتحادیه اروپا

آنکارا - ایرنا - ˈبکر بوزداغˈ وزیر دادگستری ترکیه، اتحادیه اروپا را به برخورد دوگانه با اصلاحات قضایی این کشور متهم کرد.

اتحادیه اروپا از تصویب قانون تغییر ساختار شورای قضات و دادستان های ترکیه در مجلس ملی این کشور انتقاد کرده و آن را مغایر تفکیک قوا و استقلال قوه قضایی در ترکیه عنوان کرده است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از منابع خبری ترکیه، وزیر دادگستری ترکیه با متهم کردن اتحادیه اروپا به برخورد دوگانه با این کشور گفت: این قانون در راستای استقلال قوه قضاییه ترکیه است.

وی تصریح کرد: این قانون کثرت گرا، دمکراتیک و در خدمت استقلال قوه قضاییه است و از بسیاری از قوانین قضایی کشورهای اروپایی بهتر است.

بوزداغ همچنین خواستار باز گشودن فصل های 23 و 24 در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شد.

با تصویب قانون فوق، تقریبا همه اعضای شورای عالی قضایی و دادستانها تغییر می کنند و حیطه اختیارات وزیر دادگستری در تعیین اعضای جدید شورا که قبلا از راه انتخابات و با رای دادستان ها و قضات ترکیه انتخاب می شدند، افزایش خواهد یافت. در همین زمینه، رییس شعبه بازرسی شورا نیز مستقیما زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت خواهد کرد.

شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه پیش از این با محکوم کردن طرح دولت، اصلاحات پیشنهادی دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر را مغایر با قانون اساسی و اصل استقلال قوه قضاییه دانسته بود.

به گفته کارشناسان آگاه، تصویب قانون تغییر ساختار شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه این نهاد را که عالی ترین مرجع رسیدگی به امور دادستانها و قضات ترکیه است، به صورت سازمانی تحت اداره وزارت دادگستری ترکیه در آورده و استقلال قضات و دادستانها را زیر سوال خواهد برد.

خاورم ** 230 ** 1597
کد N162569