این چه سیاست رسمی تبلیغاتی در قبال اوکراین است؟

اوکراین,روسیه

حدود 10 روز پیش یاکونویچ از کیف متواری و آواره شد. صدا وسیما هنوز او را رئیس جمهور مستعفی!!! میخواند و اپوزوسیون به قدرت رسیده را مزدور و خائن . حالا اینها خائن هستند یا نیستند،مخالف مسکو هستند یا نیستند، به ما چه ربطی دارد؟ اوکراین کدام عمق استراتژیک ایران است. صدا وسیما سیاست خارجی را به کجا خواهد برد؟

چیزی که در تحولات اوکراین بیش از همه توجه من را به خود کرده نحوه برخورد حیرت آور و جانبدارانه علنی و آشکار صدا وسیما از یک طرف ماجرا و به طور مشخص دولت معزول، رئیس جمهور متواری و سیاست های روسیه در اوکراین است. به نظرم این کار موجب حیرت خود روسها هم شده است. شبیه همین ماجرای تازه جان گرفته حمایت از کپی کاربنی چاوز در ونزوئلا، یعنی آقای مادرو. شده ایم کاسه داغتر از آش! تجربه و نگاه به گذشته چیز خوبیست ،مشروط به اینکه مربوط صدا وسیما نباشد. اما این درسی برای آنها تاکنون نشده که شما رسانه ای خصوصی نیستید، بلکه بلندگوی رسمی کشور هستید. اینقدر نگوئید آنچه را نباید بگوئید و برای مردم و سیاست خارجی مشکل درست نکنید. ولی خب چه میشود کرد؟ طی این چند روزه اخیر صدا و سیما فارغ از جایگاهش عملا و علنا به تریبون یاکونویچ، هوادارانش و سیاست روسیه تبدیل شده است. صدا و سیما متوجه کاری که میکند هست؟ و تاوان دادن آن با کیست؟ جالب، صداو سیما به جانبداری رسمی از معزولین اوکراین اکتفا نکرده، روزی نیست مطبوعات و رسانه های مستقل داخلی مخالف مشی خود را(در کنار پاره ای مطبوعات همسو) که خواننده محترم خوب میداند منظورکیست و کجاست!! به مزدوری و همراهی با آمریکا ،اسرائیل،اتحادیه اروپا،سیا ،ام- ای -6 ،کره مریخ، ماه ،زحل و اورانوس و نپتون متهم نکند !!.که چی ؟چرا اخبار اوکراین را مطابق قرائت ما منعکس نمی کنید؟ البته ایرادی به مطبوعات و رسانه های همسو با صداو سیما درانواع موضع گیری های سیاسی ولو به نفع یاکونویچ یاپوتین نمی گیرم. بالاخره تحلیل و انتشار خبر مطابق میل،حقشان است(آنچانکه عکس این معادله نیز صادق بوده حق طرف مقابل هم هست). ولی حال روز رسانه ملی به گونه ای دیگر است.
حدود 10 روز پیش یاکونویچ از کیف متواری و آواره شد. رسانه رسمی کشور هنوز او را رئیس جمهور مستعفی!!! میخواند و اپوزوسیون به قدرت رسیده را مزدور و خائن . حالا اینها خائن هستند یا نیستند،مخالف مسکو هستند یا نیستند، به ما چه ربطی دارد؟ اوکراین کدام عمق استراتژیک ایران است که رسانه رسمی کشور خود را اینگونه به آب وآتش میزند و معرکه گیر میدان دعوای مسکو و غرب شده است؟ گیریم با اوکراین مناسباتی هم داریم - که ظاهرا داریم - خب آقای رسانه ملی فکر نمیکند از این به بعد باید با همین اپوزوسیون روی کار آمده کار کنیم؟ یا انتظار دارید برویم مسکو با یاکونویچ نرد عشق بزنیم؟ شلیک اینهمه خمپاره تخریبی تبلیغاتی و اهانتی به نیروی به قدرت رسیده با چه هدفی صورت میگیرید؟ خود کرملین در عمق بحران گیر افتاده ومانده چه کند؟ نه راه پس دارد و نه راه پیش.آنوقت صدا وسیما به عنوان ارگان رسمی کشور به گونه ای با موضوع برخورد میکند که در آینده ما هم نه راه پس خواهیم داشت نه راه پیش.واقعا دلم به حال وزارت خارجه و آقای ظریف میسوزد. گرچه باید خوشحال وخوشبخبت باشیم که ایشان در این شرایط وزیر خارجه است. اگر دولت قبلی بود که خدا باید به فریادمان میرسید. اپوزسیون اوکراین الان که سرشان شلوغ است فرصت رسیدگی به محل های پرتاب موشک ها را ندارند.انتخاباتی هم در پیش است، اما کوه به کوه نمیرسد،آدم به آدم که میرسد!.در روز موعود صدا و سیما نگوید "کی بود کی بود من نبودم!" اگرروزی صدا وسیما دست همه را تو پوست گردو نگذاشت.شما را به خدا بگذارید دیپلماسی رسمی  کار خود را بکند.حرف بزنید اما نه به نام کشور. اصلا آدرس وزارت خارجه کجاست؟

 

 

کد N162535