اعتراض ژاپن به آمریکا بر سر مقاله نیویورک تایمز

سرمقاله نیویرک تایمز

تهران - ایرنا - خبرگزاری کیودوی ژاپن روز سه شنبه از اعتراض دولت ژاپن به دولت آمریکا به سبب گزارش خلاف واقع روزنامه نیویورک تایمز از اظهارات نخست وزیر این کشور، خبر داد.

این گزارش به نقل از ˈیوشیهیده سوگاˈ دبیرکل کابینه و سخنگوی دولت ژاپن اعلام کرد که توکیو با تقدیم نامه ای به واشنگتن از سرمقاله نویس نیویورک تایمز و همچنین دولت آمریکا به سبب تحریف سخنان ˈشینزو آبهˈ نخست وزیر این کشور در باره تاریخ جنگ ژاپن و چین اعتراض کرد.

وی در یک کنفرانس خبری گفت: سرمقاله این روزنامه با اعلام اینکه ˈآبهˈ قتل عام سال 1937 ˈنانجینگˈ را انکار کرده است، دروغ های بزرگی را مرتکب شده است که اغماض آنها به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

براساس این گزارش، گرچه نخست وزیر ژاپن ادعاهای این سرمقاله و نقل قول های آن از خود را تکذیب کرده است، اما دولت کیودو این قبیل خطاهای حرفه ای را متوجه دولت آمریکا نیز می داند زیرا در آن کشور سعی می شود تاریخ کشورهای دیگر را به گونه ای که خود می خواهند تفسیر و اطلاع رسانی عمومی کنند.

در این گزارش، تیتر سرمقاله نیویورک تایمز ˈتجدیدنظر طلبی خطرناک آبهˈ و یا روتیتر آن ˈنخست وزیر ژاپن به ماست مالی تاریخ جنگ می پردازدˈ را دروغ بزرگی توصیف و اعلام کرد که به شهادت همه ملی گرایان ژاپنی ˈقتل عام غیرنظامیان چین توسط نیروهای ژآپنی به هیچ وجه در تاریخ آن کشور اتفاق نیافتاده استˈ.

مترجمام**1378**1547
کد N162461